Tijdens de vakanties kunnen kinderen terecht bij de speelpleinwerking. Monitoren kiezen de geschikte spelen : super-actieve spelen, actieve spelen, rustige spelen of zitspelen.